За нас

 

Учебен център „ АЗ УЧА “

Създадохме школата с голямо желание и амбиции да предлагаме качествено съвременно обучение в приятна и стилна учебна среда.

Нашата мисия е да повишим нивото на знания и успеваемост на учениците от средното образование.

Предлагаме задълбочена подготовка по български език и литература и по математика, като целта ни е постигане на отлични резултати на положените изпити.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани и утвърдени професионалисти с индивидуален подход на обучение към всеки курсист.