ЦЕЛОГОДИШНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /VII КЛАС/

Обща информация за курса

Отличната подготовка на всеки кандидат-гимназист е продължителен процес, основан на постоянство, дисциплина и отговорно отношение както от страна на учителя, така и от страна на ученика. Изпитните резултати в края на VІІ клас често са определящи за по-нататъшния житейски път на младите личности.

Навременната и системна подготовка е задължителна, за да се гарантира прецизното овладяване на обемния и с висока степен на сложност учебен материал по БЕЛ, включен в учебно-изпитната програма за НВО в VІІ клас на Министерството на образованието и науката.

Целта на курса е преподавателите да затвърдят и надградят знанията на учениците от седми клас по български език и литература за постигне на високи резултати на изпитите за НВО. Учебният план следва най-добрите педагогически практики и е съобразен с текущата програма на МОН, със спецификата на изпитния формат и с нуждите и потребностите на седмокласниците.

Работи се по създадени от преподавателите на Центъра материали, които учениците получават по време на занятията. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на домашни работи, текущи тестови изпитвания и пробни изпити. След всеки пробен изпит се прави анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите и въз основа на резултатите от него, преподавателите помагат на учениците да преодолеят пропуските преди изпитите за НВО.

Нашите учители са опитни и утвърдени в сферата на средното и на висшето образование специалисти, с амбиции да развиват компетентности и да подготвят подрастващите за тяхното отлично представяне на Националното външно оценяване.

Организация на курса по български език и литература /VII клас/

Предимство е работата в малки групи от осем до дванадесет души в курс, което предоставя възможност на учителя да подходи индивидуално към нуждите на всеки един ученик.

Обучението е присъствено, като занятията се провеждат в събота и неделя по утвърден график.

Учебната зала е модерно оборудвана, предлага уютна, приятна и спокойна атмосфера за ползотворното протичане на часовете.

Общата продължителност на целогодишния курс по БЕЛ за седмокласници е 102 учебни часа за усвояване на нови знания, затвърждаване на стари знания и за упражнения (езикови норми, техники за изграждане на текст, автори и произведения, умения за четене с разбиране, методи за решаване на тестови и на комуникативни задачи и други), както и пробни изпити, организирани и провеждани от преподавателите на Учебния център.

Общата цена е 1200 лева при гъвкава схема на плащане.

Преподавател: Лидия Гаджева, ОМГ-Пловдив.

Записванията за новата 2024/2025 учебна година вече започнаха! Местата са ограничени!

 

Записване

Новите курсисти се записват от своите родители в учебния център. Процедурата изисква запознаване с условията и спецификата на предлаганото обучение, попълване на Информационна карта /изтегли оттук/ за всеки ученик и сключване на двустранен Договор за провеждане на обучението /изтегли оттук/.