Курс по Испански език

Курс по Испански език – ниво А1

Търсите курс по испански език, ниво А1?
Спрете дотук! Не търсете повече, защото това е вашата възможност!
Учебен център “Аз Уча” организира интензивен курс по испански език за ученици от IX до XII клас

Защо трябва да нaучите испански?

През последните години значението на изучаването на испански се увеличи осезаемо, тъй като този език играе все по-важна роля в целия свят. Испанският (кастилският) е език, който се разраства с шеметни темпове по различни причини и затова изучаването му се превърна повече в задължение, отколкото във възможност през последните години.

Това е един от най-говорените езици в света!

Испанският в момента е третият най-говорим език в света след китайския и английския. Повече от 500 милиона души по света говорят испански. Изучаването на испански е във възход, защото е непрекъснато развиващ се език и ще Ви позволява да учите в чужбина, в страни като Испания или цяла Латинска Америка. Ще се насладите повече на Вашите пътувания до места, където се говори испански.

Подобрете своите професионални и работни възможности

Познаването на испански може да отвори много врати и нови възможности за работа и бизнес. Много работодатели изискват от своите служители добро владеене на испански.

Курс по испански език А1

Този интензивен курс е подходящ за ученици от IX до XII клас и предлага основно обучение по испански език – ниво А1, което позволява на ученика да функционира в ежедневни ситуации, получавайки официалното ниво на Европейския съюз A1. Испанският е много търсен, особено от хора, които възнамеряват да останат дълго време в страни, където се говори този език, както и от желаещите да установят лични контакти или делови отношения с испаноговорящи. Поради тази причина познаването на испанския е от съществено значение и затова този курс се фокусира върху обяснението и преподаването на най-основните аспекти на езика.

Какво ще науча от курса по испански А1?

Начално ниво А1 по испански е с продължителност 65 учебни часа плюс допълнителни упражнения в сайта на учебната система. В учебния процес се използва комуникативната система за преподаване на испански език Con Gusto.

Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване – четене, писане, слушане и говорене – съгласно препоръките за ниво А1 на Европейската езикова рамка. В програмата са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика с любопитна информация за испаноезичните страни и култури.

Цена: 750 лева при гъвкава схема за плащане. Учебници и тетрадки:
    • Учебник с тетрадка Con Gusto А1.1 – 28.80лв.
    • Учебник с тетрадка Con Gusto A1.2 – 28.80лв.

Записване

Новите курсисти се записват от своите родители в учебния център. Процедурата изисква запознаване с условията и спецификата на предлаганото обучение, попълване на Информационна карта /изтегли оттук/ за всеки ученик и сключване на двустранен Договор за провеждане на обучението /изтегли оттук/.

Какво е Ниво А1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
Четене Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.
Говорене и участие в разговор Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.
Самостоятелно устно изложение Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.
Писане Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).