ЦЕЛОГОДИШНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /VII КЛАС/

Обща информация за курса

Целта на курса по математика е учениците да получат навременна и системна подготовка от нашите опитни и висококвалифицирани преподаватели за постигне на отлични резултати на матурата за 7. клас.

Повечето от учениците срещат затруднения с новия материал по математика поради съществени пропуски в учебния материал от 5. и 6. клас, големия брой ученици в един клас в училищата, текучество на преподаватели и други фактори. Нашите учители се стремят да отстранят пропуските и да помогнат на кандидат-гимназистите да овладеят прецизно обемния и с висока степен на сложност учебен материал по математика, включен в учебно-изпитната програма за НВО в 7. клас на Министерството на образованието и науката.

Учебният план следва най-добрите иновативни и ефективни педагогически практики за обучение по математика.

Нашите учители успешно развиват компетентности и ключови умения у обучаемите:

  • за концентрация и устойчивост на вниманието;
  • за усвояване на техники за запаметяване;
  • за моделно и за абстрактно мислене;
  • за правилно разпределяне на времето за решаване на изпитните задачи;
  • за организиране и планиране изпълнението на предоставените за домашна работа упражнения и материали за самоподготовка;

Работи се по специално създадени от преподавателите на Центъра материали с най-актуалната изпитна информация, които учениците получават по време на занятията. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на домашни работи, текущи тестови изпитвания и пробни изпити според стандартите на МОН.

Контролните и домашните работи ни дават информация за успеваемостта на обучаемите. След всеки пробен изпит се прави анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите и въз основа на резултатите от него, преподавателите помагат на учениците да преодолеят пропуските преди изпитите за НВО.

Организация на курса по математика /VII клас/

Обучението е изцяло съобразено с изискванията на МОН и форма̀та на конкурсните изпити след 7. клас. Предимство е работата в малки групи, което предоставя възможност на учителя да подходи индивидуално към нуждите на всеки един ученик и при необходимост да направи допълнителни консултации върху взетия материал и поставените домашни работи.

Обучението е присъствено, като занятията се провеждат в събота и неделя по утвърден график.

Поддържаме постоянна връзка с родителите на кандидат-гимназистите. При отсъствие на ученик от занятия, за което не сме били уведомени, родителите се информират по телефона или по имейл.

Учебната зала е модерно оборудвана, предлага уютна, приветлива и спокойна атмосфера за ползотворното протичане на часовете.

Общата продължителност на целогодишния курс по математика за седмокласници е 102 учебни часа за отстраняване на пропуски, усвояване на нови знания и за упражнения с цел затвърждаване на учебния материал.

Общата цена е 1200 лева при гъвкава схема на плащане.

Преподавател: Христина Златанова, ОМГ-Пловдив.

Записванията за новата 2024/2025 учебна година вече започнаха! Местата са ограничени!

 

Записване

Новите курсисти се записват от своите родители в учебния център. Процедурата изисква запознаване с условията и спецификата на предлаганото обучение, попълване на Информационна карта /изтегли оттук/ за всеки ученик и сключване на двустранен Договор за провеждане на обучението /изтегли оттук/.